Paketat Alpha

PaketaNew
fatura.alpha.al
ShitjeStartStart+BusinessGroup
Çmimi8.9 €/ muaj
pa limit përdoruesish
14 € /muaj
për përdorues
32 € /muaj
për përdorues
38 €/muaj
për përdorues
50 €/muaj
për përdorues
78 €/muaj
për përdorues
AbonimMujorVjetorVjetorVjetorVjetorVjetor
Hostim në Google CloudE përfshirëSipas përdorimitSipas përdorimit Sipas përdorimitSipas përdorimitSipas përdorimit
Support me HelpDesk.alpha.alE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirë
New Seanca Pune Live (1 Orë)Jo1 Seancë /muaj2 Seanca /muaj2 Seanca /muaj2 Seanca /muaj
Modul Shitje & Blerje Fatura Shitje
së SHPEJTI:Fatura Blerje
Modul Magazina
Modul Arka & Banka
Modul Klientë & Furnitorë
Modul Kontabilitet
Modul Raporte
Modul Qendra KostoOpsional
Modul ListëpagesaOpsional
Modul AseteOpsional
Modul ProdhimOpsional
Ndërmarrje/Nipt11111Pa limit

Shërbimet e veçanta

Shërbimet e veçantaImplementim & Support
nga Partner i dedikuar
Support & Integrim
për Programet e vjetra
New
Seancë pune Live
me Partner të dedikuar

Tarifa
22 €
ora
500 €
+ 22 € /ora
89 €
ora

Kuotat e Përdorimit

Funksionet e veçantaKuota falas
Tarifa
(aplikohet pas kuotave falas)
Kuota & tarifa
maksimale


New Rivlerësimi

150 rreshta / ditë
.0002 Euro / rresht
(low traffic 18:00 – 07:00)

.0004 Euro / rresht
(high traffic 07:00 – 18:00)
1,000,000 rreshta / muaj

200 Euro / muaj low traffic
400 Euro / muaj high traffic