Paketat Alpha

PaketaShitjeStartStart+BusinessGroup

Çmimi
12 €
muaj
për përdorues
26 €
muaj
për përdorues
32 €
muaj
për përdorues
38 €
muaj
për përdorues
59 €
muaj
për përdorues
AbonimVjetorVjetorVjetorVjetorVjetor
Aistencë OnlineSipas vlerësimitSipas vlerësimitSipas vlerësimitSipas vlerësimitSipas vlerësimit
Hostim në Google CloudSipas përdorimitSipas përdorimit Sipas përdorimitSipas përdorimitSipas përdorimit
Help DeskE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirë
Modul Shitje & Blerje
Modul Magazina
Modul Arka & Banka
Modul Klientë & Furnitorë
Modul Kontabilitet
Modul Raporte
Modul Qendra KostoOpsional
Modul ListëpagesaOpsional
Modul AseteOpsional
Modul ProdhimOpsional
NdërmarrjePa limit