Paketat Alpha

 • Shitje

 • 12përdorues/muaj

 • Vjetor
  Abonim
 • Sipas vlerësimit
  Asistencë Online
 • Sipas përdorimit
  Hostim në Google Cloud
 • E përfshirë
  Help Desk
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim
 • Ndërmarrje
 • Start

 • 26përdorues/muaj

 • Vjetor
  Abonim
 • Sipas vlerësimit
  Asistencë Online
 • Sipas përdorimit
  Hostim në Google Cloud
 • E përfshirë
  Help Desk
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim
 • Ndërmarrje
 • Start+

 • 32përdorues/muaj

 • Vjetor
  Abonim
 • Sipas vlerësimit
  Asistencë Online
 • Sipas përdorimit
  Hostim në Google Cloud
 • E përfshirë
  Help Desk
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • +
  Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim
 • Ndërmarrje
 • Business

 • 38përdorues/muaj

 • Vjetor
  Abonim
 • Sipas vlerësimit
  Asistencë Online
 • Sipas përdorimit
  Hostim në Google Cloud
 • E përfshirë
  Help Desk
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim
 • Ndërmarrje
 • Business Group

 • 59përdorues/muaj

 • Vjetor
  Abonim
 • Sipas vlerësimit
  Asistencë Online
 • Sipas përdorimit
  Hostim në Google Cloud
 • E përfshirë
  Help Desk
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim
 • Pa limit
  Ndërmarrje