Buxhetor

Alpha për institucionet buxhetore Kërkon një program kompjuterik  për ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe organizmat e tjerë publik?…