Prej muajit Prill 2022 hyn në fuqi rregullorja e re për tatimin mbi të ardhurat personale (TAP).

Me programin Alpha mund të krijoni menjëherë listëpagesën për muajin Prill 2022 sipas rregullores së re. 

Çfarë ju duhet për të bërë listëpagesën e Prillit në Alpha?

Nëse keni një abonim në programin Alpha në një nga paketat:

  • Start + (duke shtuar modulin e Listëpagesës)
  • Business (që e përfshin modulin e Listëpagesës)

Mjafton të ndiqni hapat për regjistrimin e listëpagesës sipas udhëzimit të ri, si në videon më poshtë:

Nëse nuk keni një abonim Alpha:

  • Fillimisht mund të bëni abonimin në paketën më ekonomike që përfshin modulin e listëpagesës Start +. 
  • Start + ka tarifë abonimi 32 euro/muaj me TVSH për përdorues. Tarifën e abonimit mund ta llogarisni me kalkulatorin e çmimit.
  • Për të provuar falas Modulin e Listëpagesës ose për të bërë abonimin mujor në paketën Start + na shkruani në Live Chat dhe një partner supporti do t’ju aktivizojë menjeherë programin Alpha për ju.

Sugjerime
Lexo më shumë

Si të bëni mbylljen e vitit në Alpha?

Mbyllja e vitit konsiston në transferimin e gjendjeve mbyllëse në fund të vitit si gjendje fillestare të vitit tjetër në një ndërmarrje të re.
Lexo më shumë

Alpha për Bar/Restorant

Menaxhoni barin apo restorantin tuaj, faturoni shpejt, kryeni mbylljen e turnit vetëm me Alpha POS.