Alpha

Alpha është sistem i plotë financiar për bizneset me një ose shumë degë. Ky sistem përfshin të gjitha…

Listëpagesa

Çfarë ofron Alpha për listëpagesat: Gjeneron formatet zyrtare të raporteve dhe pasqyra të tjera përmbledhëse për të gjithë…

Buxhetor

Alpha për institucionet buxhetore Kërkon një program kompjuterik  për ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe organizmat e tjerë publik?…

Prodhim

Alpha për bizneset prodhuese  Si ndihmon Alpha në kontrollin e prodhimit? Mban të dhëna të plota për përbërësit…